जनजाति र दलित गर्छीना गाउँ

नलगाड नगरपालिका–६ गर्छीना गाउँका परम्परागत घरहरु । जनजाति र दलित समुदाय मात्र बसोबास गर्ने यस गाउँमा भर्खरै मात्र प्रदेश सरकारले सडक पुर्याएको छ । 

समान समाचार