गाउँ बिर्सेको स्वार्थी मनुवा

फगत चार आनामा घरको चार कुनामा सीमित हुन सहरिया हुने होडमा रहेको आफूलाई सहरबासी भन्न रुचाउने गाउँ जाने महिना अनि वर्ष गन्न रुचाउने धिपिर धिपिर जिन्दगी घिसारिरहेको गाउँ बिर्सेको एउटा स्वार्थी मनुवा! फगत स्वार्थी मनुवा!

समान समाचार