कालीगण्डकी र नदी संरक्षणको बहस

प्राकृतिक रूपमा अनुपम विशेषता बोकेको कालीगण्डकी सांस्कृतिक रूपमा पवित्र र अपरिमित सम्भावना बोकेको नेपालका तीन ठूला नदी प्रणालीमध्ये एक हो । यस नदीले बोन, मष्ट, बौद्ध तथा हिन्दू सम्प्रदायको जीवन…

समान समाचार