सोलुमा एमाले विभाजनको प्रभाव शून्य, जनप्रतिनिधिविहीन बन्यो एकीकृत समाजवादी 

समान समाचार