बोलपत्रको मापदण्ड पूरा नगर्ने समानान्तर निर्माण कम्पनीलाई महानगरको साढे ६९ करोडको भवन निर्माणको ठेक्का

मूल्यांकन गर्ने कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा, तर बोलपत्र रद्द वा सदरको अधिकार राख्ने मेयर रप्रशासकीय अधिकृतलाई उन्मुक्ति ‘इन्जिनियर रामबहादुर थापा, विभागीय प्रमुख, सहरी पूर्वाधार विकास विभागबाट तयार भई राजेश्वर ज्ञवाली, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट…

समान समाचार