फिजीमा आँधी, चार हजारभन्दा बढी विस्थापित

समान समाचार