पूर्वराजा-रानी ज्ञानेन्द्र र कोमल अस्पतालबाट डिस्चार्ज

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह, पूर्वरानी कोमल शाह र छोरी प्रेरणा सिंह अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन्

समान समाचार