दृष्टिविहीन वा शारीरिक अशक्त मतदाताले कसरी भोट हाल्न पाउने ?

समान समाचार