स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी अध्यादेश जारी, के भन्छ चिकित्सक संघ?

समान समाचार