करिब ४ हजार पदका लागि १२ हजार उम्मेदवार, तथ्यांकमा गण्डकी प्रदेश

समान समाचार