चौरजहारीको मतगणनास्थलमा फलामको बार र सिसी क्यामेरा 

समान समाचार