निर्वाचन आयोगको प्रारम्भिक आंकडा : ६४ प्रतिशत मतदान

समान समाचार