देशभरका ४७ मतदान स्थलमा प्रहरीले गर्यो बल प्रयोग, १६ जना नियन्त्रणमा

समान समाचार