उत्साहपूर्ण रुपमा निर्वाचन सम्पन्न भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले दिए धन्यवाद 

समान समाचार