अपडेट आंकडा : ७७ मतदान केन्द्रको मतदान स्थगित, ६४ प्रतिशत मतदान

समान समाचार