उम्मेदवार प्रहरी नियन्त्रणमा, बाँफिकोटमा अझै सुरु भएन मतगणना

समान समाचार