काठमाडौं महानगरपालिका धेरै उम्मेदवार, एक मत गन्न २० मिनेट समय

समान समाचार