नुवाकोटमा १० स्थानीय तह जितेको एमाले ११ स्थानमा पछाडि 

समान समाचार