झडप हुँदा स्थगित भएको जुम्लाको गर्ज्याकाेटमा मतदान चल्दै

समान समाचार