उम्मेदवार नै नरहेको व्यक्तिलाई आएको भोट आफ्नो हुनुपर्छ भनेपछि…

समान समाचार