स्थानीय तहमा महिलाकाे न्यून उपस्थिति, कमजोर नतिजा

समान समाचार