काठमाडौं–२९ को प्रारम्भिक मतगणना : आफ्नै मतदान केन्द्रमा स्थापित तेस्राे 

समान समाचार