नाटो सदस्यताको पक्षमा फिनल्याण्डको संसदमा बहुमत

समान समाचार