मतदान तथा मतगणनामा अवरोध गर्नेहरुलाई कारबाही गर्न आयोगबाट सबै जिल्ला प्रहरीलाई निर्देशन 

समान समाचार