निर्वाचित भएको हप्तादिनमै पक्राउ पुर्जी जारी, कार्यालय पुग्ने वडा अध्यक्षलाई भेट्टाउँदैन प्रहरी

समान समाचार