युक्रेन युद्धका कारण प्रत्यक्ष विदेशी लगानी प्रभावित हुने : राष्ट्रसङ्घ

समान समाचार