सडक भासिएको स्थानबाट कार खसेको देखियो, गोताखोर परिचालित

समान समाचार