बुच्चे नक्सालाई चुच्चे नक्सा बनाएर पाठ्यपुस्तक पठाउने अनुगमन समितिको निर्णय

पाठ्यपुस्तक केन्द्रीय अनुगमन समितिले नेपालको पुरानो नक्सा भएका पुस्तकलाई परिवर्तन गरेर नयाँ चुच्चे नक्सा राखेर विद्यालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ

समान समाचार