हामी भोको पेट मर्नै चाहान्नौँ सरकार!

जहाँ पशु र पक्षी खाएर टन्न आफ्नै लयमा रमाउँदा कोरोना महामारीको भोकको छिनोले मेरो परिवारको शरीरमा सिपालु सिकर्मीले बुट्टा कोरेर अस्थिपञ्जर बनाएको छ।

समान समाचार