निषेधाज्ञा लागू भएयता ५३ प्रतिशतले रोजगारी गुमाए, ४० प्रतिशतको अतिरिक्ति आम्दानी गुम्यो

सर्वेक्षणमा सहभागी ५३.१ प्रतिशत उत्तरदाताले पछिल्लो एक महिनामा आफू वा आफ्नो परिवारको सदस्यले रोजगारी गुमाएको बताएका छन्।

समान समाचार